Skip to content

Familien Falkenblad kan føre slægten tilbage til 1670’erne i nogle led.

Denne side handler både om vores aner (Falkenblad og Erskov) og vores ældste aners efterslægt. Det er min intension at lave nogle efterslægtssider, ligesom dem jeg allerede arbejder på nemlig Geswein i København og en for Mats Andersen, gift i Nørre Dalby.

Forsiden har jeg valgt har to sidebarer, så jeg kan lave genveje til så meget som muligt. Venstre sidebar er mine aner, mens højre sidebar viser de efterslægtssider jeg har lavet. Der er ingen nulevende med i mine oversigter og jeg prøver at holder en grænse, så ingen født efter 1921 er med.

De fleste i familien bor på landet som gårdmænd, husbønder, fæstebønder, inderste (til leje) eller i mindre huse i byerne. Grene af familien flytter til købstaderne; flere er fundet i Roskilde og Køge.

Der er flere der udvandrer, blandt andet til USA og Argentina.

Vi har stadig vores 2 gamle sider om familien Geswein og en oversigt

Et lille projekt er opstået omkring min oldemors mand Carl Ludvig Sørensen. Jeg besluttede at lave en lille bog om ham, både for at få styr på ham og familien, men også for at få noget erfaring med hvilke oplysninger der er gode at formidle og hvordan.

Carl Ludvig har derfor fået sin egen side her

 

Back To Top