Skip to content

9. oktober 1818 bliver Christen og Jensine gift i Hjembæk Kirke.

Skræder Christen Henrichsen Ungkarl 25 Aar,
huusmand Henrich Christensens søn paa Hjembeck Mark
Jensine Jespersdatter 25 Aar,
fød i Kiöbenhavn, tjenende paa Arnakke
Forlovere: huusmand Søren Sørensen ved Win..land
Christen Eilersen huusmd i Sandby
Viet 9 october 1818 i kirken

Vielse i Hjembæk Kirkes Kirkebog

Året efter får de en søn, der bliver døbt Jens Christensen i Hjembæk Kirke i november 1819. Han dør 9 år gammel af mæslinger, da de bor i Svinninge.

I 1823 bor de i Sasserup, en by i Søstrup sogn. De får en datter Ane Magrethe Christensdatter. Hun er min ane.

Ane Magrethe bliver konfirmeret 1838 i Svinninge og i 1849 bliver hun gift med Poul Pedersen i Sankt Nicolaj Kirke i Holbæk. Hun dør i 1904 i fattigdom i Alsted.

Den yngste af Christen og Jensines børn er Christian. Han bliver født i Svinninge i 1827, men dør som 9-årig i 1837. Der er både kopper og skarlagensfeber i omløb. Der er dog ikke noteret dødsårsag for Christian.

Jensine dør i 1831 kun 38 år gammel. Der findes et meget lille skifte i Merløse-Tuse Herred, hvor det fremgår at fattighuset overtog det efterladte. Ud fra vielsen ved vi at hun blev født i København omkring 1793, da hun var 25 år ved vielsen i 1818. Da hun hedder Jespersen, må faderen hedde Jesper, men mere ved vi ikke endnu.

I folketællingen for 1834 bor de to børn Ane Magrethe og Christian hos faderen, der er Almisselem. Det er altså en fattig familie vi har med at gøre her.

I 1837 gifter Christen sig igen. Karen Kirstine Hansdatter. Hun har en datter Mette Kirstine Pedersdatter fra 1824 og Mette bliver udlært skræderinde.

Christen og Karen Kirstine får mindst 2 børn: Hans Christian og Jens Peter. Drengene bliver begge voksne.

Hans Christian
Sønnen Hans Christian fra 1837 arbejder i mange år som vejmand ved Cathrinedal, blandt andet Cathrinedal Mølle. Han gifter sig med Ellen Kirstine Maren Olsen i 1864 i Kundby Kirke De får 12 børn (jeg mangler 1).

Hans Christian dør i Sandby, Kundby sogn i 1901, mens Ellen dør i 1917.

Da Ellen dør er der en dødsanmeldelse med en oversigt over de børn der lever på det tidspunkt.

Fællesbørn:

 1. Anmelder (Den ældste levende søn Jens Peter Christensen)
 2. Vilhelmine g.m. Kontorbud Kryer, Kbhvn.
 3. Karen K Christensen, ugift, Kbhvn.
 4. Ole Christensen, Brøndgraver, Ølstykke
 5. Alfred Christensen, Maskinarbejd. Kbhvn.
 6. Anna g.m. Arbmd Georg Kruse?, Kbhvn.
 7. Henriette g.m. Arbmd Carl .., Kbhvn.
 8. Herman Christensen, Maskinarbd, Kbhvn.
 9. Henrik -//-, Maskinarb. Kbhvn.

Jens Peter
Sønnen Jens Peter fra 1842 er tømrer og i folketællingen 1880 er han husejer. Han gifter sig med Karen Kirstine Jensdatter i Kundby Kirke 1869. Karen Kirstine er født i Rumperup, Bregninge sogn omkring 1843. De får 7 børn. I Jens Peters skifte i 1918 får vi igen en oversigt over levende børn.

Løs afskrift med nutidig retstavning
År 1918 den 17. maj mødte i boet efter Jens Peter Christensen af Rørby, død den 7 maj 1918, datteren Karen Sofie Elisabeth Christensen g. m skomager? Hans Jensen Bjerre?, der opgjorde at afdøde sad i uskiftet bo efter sin 30 august 1906 afdøde ægtefælle Karen Kirstine Jensdatter med 4 fællesbørn

 1. xx (måske anmelder)
 2. Karoline Jensine g.m. sadelmager Jensen, Rørby
 3. Kristine Marie g.m. Petersen, Rørby?
 4. Jens Peter Christensen, hvis opholdsted ikke kendes,

Back To Top